Morten Skovmand

Morten Skovmand

Morten Skovmand

Født 22.02.1941, død 17.07.2021. Uddannet 1960-65 ved Det kgl. danske Kunstakademi hos Niels Lergaard, Egill Jacobsen og Richard Mortensen.

Modtog ved den første uddeling af Statens Kunstfond i 1965 det tre-årige arbejdslegat og har siden modtaget legater og stipendier herfra og fra:

Gerda Iversens Mindelegat, Kunsthandler Foltmars legat, Charlottenborgudstillingens legat, San Cataldo Legatet,

Henry Heerups legat, Dronning Ingrids romerske Fond, Knud Højgaards Fond, Gottfred Eichoffs legat, Danidas rejselegat til Tanzania, Holger Nathanael Smidts Mindelegat (Foreningen for Dansk Kunst), Det Letterstedske Legat, Gerhard Hennings Legat, Landskabsmaler Gottfredsens legat.

Morten Skovmand har solgt til Statens Kunstfond og Ny Carlsbergfonden.

Som grafiker har han haft en stor separat udstilling i Danske Grafikeres Hus og senest udstillet på Danske Grafikeres Jubilæumsudstilling “Tryk på Tiden”. I 1995 udgav han “Tryk og Variationer – en bog om grafik” på forlaget Gyldendal.

Undervist ved Institut for Kunsthistorie, Århus og på Det jyske Kunstakademi. Medlem af kunstnersammenslutningen Corner, hvor han var formand 2005-2006.

Medlem af Kunstnersamfundet(Akademiet), Billedkunstnernes Forbund, Danske Grafikere og Corner